Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đấu thầu Đất Việt

Chuyên tư vấn, đào tạo về đấu thầu, quản lý dự án, kỹ sư định giá, giám sát thi công công trình xây dựng, kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, bất động sản. quản trị doanh nghiệp…

Lấy sự sự thành đạt của học viên là sự phát triển và thành đạt của doanh nghiêp, Đất Việt đang trên đường trở thành nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn nghiệp vụ đấu thầu và quản lý kinh tế. 

Khóa Học Đấu Thầu

các khóa đào tạo

3.000.000 

03 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp chứng nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

Tin Tức & Sự kiện

Đối tác và khách hàng

5/5 (1 Review)