Các phương thức lựa chọn nhà thầu và 3 điểm cần lưu ý

Các phương thức lựa chọn nhà thầu dựa trên luật đấu thầu 2023 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu

Quy trình tổng thể
Quy trình tổng thể

 

I.Phương thức lựa chọn nhà thầu – một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định của Điều 30 Luật Đấu thầu 2023:

1. Áp Dụng Trong Các Trường Hợp Cụ Thể:

  • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho các gói thầu cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa, xây lắp, và hỗn hợp. Ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Đấu thầu 2023.
 1. Phạm Vi Ứng Dụng:
  • Phương thức này có thể áp dụng cho đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với nhiều loại gói thầu, bao gồm cả cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, và các gói thầu hỗn hợp.
 2. Các Loại Gói Thầu Áp Dụng:
  • Phương thức này có thể được sử dụng cho chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, và mua sắm trực tiếp đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, và các gói thầu hỗn hợp.
 3. Nộp Hồ Sơ Dự Thầu:
  • Nhà thầu cần nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.
 4. Mở Thầu Một Lần:
  • Việc mở thầu được tiến hành một lần duy nhất đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất.
Quy trình LCNT một giai đoạn một túi hồ sơ
Quy trình LCNT một giai đoạn một túi hồ sơ

Điều này làm cho quá trình đấu thầu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, với nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết trong một giai đoạn duy nhất. Quy định này giúp tăng tính minh bạch và giảm thời gian so sánh giữa các nhà thầu, đặc biệt là trong các dự án có tính phức tạp và đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao. Để hiểu rõ hơn về quy trình và các quy định bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn tại đây

II. Phương thức lựa chọn nhà thầu – một giai đoạn hai túi hồ sơ

 1. Áp Dụng Trong Các Trường Hợp Cụ Thể:
  • Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong nhiều trường hợp, bao gồm đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, cũng như đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, và các gói thầu hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.
 2. Nộp Hồ Sơ Đề Xuất Riêng Biệt:
  • Nhà thầu nộp đồng thời hai hồ sơ: hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 3. Mở Thầu Hai Lần:
  • Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Phương thức lựa chọn nhà thầu này mang lại sự phân chia rõ ràng giữa đánh giá kỹ thuật và tài chính, giúp đảm bảo rằng các nhà thầu được chọn đều đáp ứng được cả yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và khả năng tài chính. Mở thầu hai lần cũng giúp tăng cường tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu.

III. Phương thức lựa chọn nhà thầu – hai gia đoạn một túi hồ sơ

 1. Áp Dụng Trong Các Trường Hợp Cụ Thể:
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho gói thầu tại thời điểm tổ chức đấu thầu.
 2. Giai Đoạn Một – Nộp Hồ Sơ Đề Xuất Kỹ Thuật:
  • Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật không bao gồm giá dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, dựa trên thiết kế cơ sở hoặc thông số kỹ thuật của gói thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu.
 3. Giai Đoạn Hai – Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất:
  • Nhà thầu đạt yêu cầu giai đoạn một sẽ được mời làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Họ có thể đề xuất các phương án thay thế nhưng phải bao gồm phương án chính và phải chào thành phương án riêng cùng với phương án kỹ thuật chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 4. Giai Đoạn Hai – Nộp Hồ Sơ Đề Xuất Kỹ Thuật và Tài Chính:
  • Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, bao gồm giá dự thầu và bảo đảm dự thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu.
 5. Điều Chỉnh Hồ Sơ Mời Thầu:
  • Dựa trên nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ mời thầu giai đoạn một được điều chỉnh, bổ sung để hình thành hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, bao gồm cả các điều chỉnh về kỹ thuật được chấp nhận từ nhà thầu.

Phương thức lựa chọn nhà thầu này giúp tăng tính linh hoạt và chất lượng trong quá trình đấu thầu, đặc biệt là khi yêu cầu kỹ thuật không được xác định chính xác từ đầu và cần sự đề xuất sáng tạo từ các nhà thầu. Mở thầu một lần cho toàn bộ hồ sơ giúp giảm thời gian so sánh và tăng cường tính minh bạch.

IV. Phương thức lựa chọn nhà thầu – Hai giai đoạn hai túi hồ sơ

 1. Làm Rõ Hồ Sơ Đề Xuất Kỹ Thuật (Giai Đoạn Một):
  • Nhà thầu trong danh sách đạt yêu cầu giai đoạn một được mời làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật bao gồm việc chủ đầu tư và bên mời thầu yêu cầu nhà thầu điều chỉnh đề xuất về kỹ thuật giai đoạn một. Nhà thầu có cơ hội đưa ra ý kiến và góp ý về nội dung hồ sơ mời thầu.
 2. Điều Chỉnh Hồ Sơ Mời Thầu (Giai Đoạn Một):
  • Trên cơ sở nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật từ từng nhà thầu, hồ sơ mời thầu giai đoạn một được điều chỉnh và bổ sung về chỉ dẫn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hợp đồng, và các nội dung khác để hình thành hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.
 3. Nộp Hồ Sơ Đề Xuất (Giai Đoạn Hai):
  • Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ phản ánh phương án đề xuất kỹ thuật chính của nhà thầu.
 4. Mở Thầu Hai Lần (Giai Đoạn Hai):
  • Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Phương thức lựa chọn nhà thầu này tạo điều kiện cho sự tương tác giữa chủ đầu tư và nhà thầu để đảm bảo rằng yêu cầu kỹ thuật được hiểu đúng và có thể điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế của dự án. Mở thầu hai lần giúp tách biệt đánh giá kỹ thuật và tài chính, tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Để được hỗ trợ tư vấn ngay lập tức mời quý Anh/chị, cơ quan liên hệ hotline: 0398.424.269 (Ms. Nguyệt Ánh) hoặc nhắn tin trao đổi tại Fanpage ĐÀO TẠO ĐẤT VIỆT

 

 

 

5/5 (1 Review)

One thought on “Các phương thức lựa chọn nhà thầu và 3 điểm cần lưu ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *