5 điểm đáng chú ý liên quan đến Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Capture nghị định

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chính thức có hiệu lực kể từ ngày 27/2/2024. Vậy những điểm đáng chú ý liên quan đến Nghị định này là gì? Hãy cùng Đấu Thầu Đất Việt tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1. Phạm vi áp dụng của Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Khoản 6 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

 • Khoản 6 Điều 10 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;

 • Khoản 3 Điều 15 về chi phí trong lựa chọn nhà thầu;

 • Khoản 4 Điều 19 về năng lực, kinh nghiệm của thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định;

 • Khoản 2 Điều 20 về các hình thức lựa chọn nhà thầu khác;

 • Khoản 7 Điều 23 về chỉ định thầu;

 • Khoản 4 Điều 29 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

 • Khoản 4 Điều 36 về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án;

 • Khoản 2 Điều 39 về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

 • Khoản 8 Điều 43 về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu;

 • Khoản 1 và khoản 5 Điều 50 về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

 • Khoản 7 Điều 53 về mua sắm tập trung;

 • Khoản 3 và khoản 4 Điều 55 về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế;

 • Khoản 4 Điều 67 về ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

 • Khoản 6 Điều 70 về sửa đổi hợp đồng;

 • Khoản 2 Điều 84 về trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu;

 • Khoản 4 Điều 86 về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu;

 • Khoản 5 Điều 87 về xử lý vi phạm;

 • Khoản 4 Điều 88 về xử lý tình huống trong đấu thầu.

Các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

 • Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 • Thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm;

 • Công khai thông tin trong hoạt động đấu thầu;

 • Quản lý nhà thầu.

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

2. Chấm dứt hiệu lực một số văn bản pháp quy

Kể từ ngày Nghị định 24/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các điều khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

Chấm dứt hiệu lực một số Quyết định, Nghị định cũ
Chấm dứt hiệu lực một số Quyết định, Nghị định cũ
 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 • Các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 và 78 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

 • Các điểm b, c khoản 2 và các điểm b, c khoản 3 Điều 5 của Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

 • Quyết định 17/2019/QĐ-TTg quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

3. Giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Các điểm mới của Nghị định 24/2024/NĐ-CP được đưa ra để giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế, cụ thể:

Giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế
Giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

3.1 Đưa ra sự đồng bộ, thống nhất về những vướng mắc trong lĩnh vực y tế

Một điểm mới đáng chú ý trong Nghị định số 24/2024/NĐ-CP là việc chi tiết hóa một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

 • Cụ thể hóa các quy định của Luật, nhằm xây dựng cơ chế lựa chọn nhà thầu phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, tạo ra việc làm cho nhóm lao động yếu thế, khuyến khích hoạt động mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo và xanh để nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, và đảm bảo phát triển bền vững.

 • Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp và giao quyền cho chủ đầu tư, giảm thiểu thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – đấu thầu qua mạng để tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 • Điều chỉnh và cải thiện nhiều quy định nhằm giải quyết tối đa các vấn đề mà các bệnh viện đã phản ánh, đồng thời thể hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách và nâng cao hiệu quả của các thủ tục hành chính, cũng như tăng cường phân cấp và ủy quyền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

3.2 Cho phép lựa chọn nhiều nhà thầu trúng thầu

Điểm mới tiếp theo dành cho các gói thầu y tế trong Nghị định số 24 là việc đưa ra các quy định rõ ràng về các gói thầu được chỉ định trực tiếp trong các trường hợp cấp bách và cấp cứu cho người bệnh, nhằm đảm bảo rằng các bệnh viện có thể mua thuốc ngay lập tức để phục vụ công việc mà không cần phải thực hiện các thủ tục đấu thầu mất thời gian, cụ thể:

 • Khắc phục tình trạng trước đây khi chỉ có một nhà thầu trúng thầu cung cấp một lượng lớn thuốc, mà đôi khi không đủ năng lực để thực hiện hợp đồng, Nghị định 24 đã điều chỉnh quy định cho phép lựa chọn nhiều nhà thầu trúng thầu. Trong trường hợp nhà thầu xếp hạng cao nhất không thể cung cấp, chủ đầu tư có thể ngay lập tức ký hợp đồng với nhà thầu tiếp theo và được mời thầu theo cách cho phép các nhà thầu được chào số lượng theo khả năng cung cấp, không nhất thiết phải chào theo đúng số lượng thuốc nêu trong hồ sơ mời thầu.

 • Trường hợp thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng chưa tổ chức đấu thầu hoặc đã đấu thầu nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu hoặc thỏa thuận khung đã ký trước đó hết hiệu lực, bệnh viện được mua sắm theo thông báo của đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian tối đa 12 tháng và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo đúng giá hợp đồng.

 • Trường hợp nhà thầu đã trúng thầu (bao gồm cả trúng thầu gói thầu đấu thầu tập trung) nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng không thể tiếp tục cung cấp thuốc thì bệnh viện được phép chỉ định thầu cho nhà thầu khác thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu mà không giới hạn hạn mức chỉ định thầu.

Như vậy, các quy định trong Nghị định 24/2024/NĐ-CP sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bệnh viện trong việc mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương.

3.3 Được chọn báo giá cao nhất để làm giá gói thầu

Về xác định giá gói thầu, Nghị định 24 quy định việc thu thập báo giá là một trong 7 căn cứ để xác định giá gói thầu. Riêng lĩnh vực y tế, trường hợp có nhiều hơn 1 báo giá thì chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn làm giá gói thầu; đối với các lĩnh vực khác thì chỉ được lấy giá trị trung bình của các báo giá làm giá gói thầu.

Quy định này góp phần giúp cho bệnh viện lựa chọn được hàng hóa có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình.

Để bảo đảm phù hợp với đặc thù mua sắm tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, có ít nhân sự, Nghị định 24 cũng quy định trường hợp chủ đầu tư không có nhân sự đáp ứng yêu cầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu tư vấn để làm tổ chuyên gia, tổ thẩm định thì có quyền huy động, giao việc cho các nhân sự là các bác sỹ, dược sỹ, cán bộ quản lý hoặc mời các cán bộ thuộc Sở Y tế, Bộ Y tế và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định để thực hiện hoạt động mua sắm.

3.4 Quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Y tế và các trường hợp giám đốc bệnh viện được tự quyết định mua sắm mà không nhất thiết phải tổ chức đấu thầu

Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc:

 • Ban hành các mẫu hồ sơ lựa chọn nhà thầu đối với thuốc

 • Hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí, tổng hợp nhu cầu để lập danh mục thuốc mua sắm tập trung

 • Thời hạn tổng hợp danh mục, thời gian ban hành danh mục; thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian dự kiến công khai thông tin về thỏa thuận khung, hợp đồng trong mua sắm tập trung.

Như vậy, quy định trên nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, thống nhất trong đấu thầu thuốc nói chung và ban hành danh mục, thời gian đấu thầu tập trung, các thông tin về thỏa thuận khung, hợp đồng trong mua sắm tập trung đối với mua sắm tập trung để các bệnh viện làm cơ sở chủ động triển khai đấu thầu đối với thuốc không thuộc danh mục mua sắm tập trung và kịp thời ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu thông qua đấu thầu tập trung.

Luật Đấu thầu năm 2023 cũng quy định cụ thể các trường hợp giám đốc bệnh viện được tự quyết định mua sắm mà không nhất thiết phải tổ chức đấu thầu như:

 • Cho phép hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ hàng hóa để lựa chọn hàng hóa có chất lượng tốt

 • Áp dụng tùy chọn mua thêm để có thể mua thêm ngay được hàng hóa mà không phải tổ chức đấu thầu

 • Được đàm phán giá, mua sắm tập trung với thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít (như thuốc chữa ngộ độc, rắn độc cắn…) và nhiều nội dung mới khác.

Trên đây là 05+ điểm đáng chú ý liên quan đến Nghị định 24/2024/NĐ-CP mà DauThau.info muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục những thông tin liên quan đến Nghị định này, đừng quên theo dõi để có được những thông tin hữu ích liên quan đến văn bản pháp luật mới này nhé!

Trường hợp cần được hỗ trợ cung cấp các giải pháp phần mềm liên quan đến lĩnh vực đấu thầu hoặc tư vấn liên quan đến tình huống đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Lô 21 – LK15 Khu Đấu Giá Qsd Đất Mẫu Lương, P Kiến Hưng, Q. Hà Đông. TP. Hà Nội

Điện Thoại: 02466 636 929

Email:   Daotaodatviet2021@gmail.com

Hotline: 0398 424 269 (Ms Nguyệt Ánh)

Website: Đào tạo Đất Việt

Fanpage: Đào tạo Đất Việt

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *