Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo đấu thầu Đất Việt

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt có chức năng cung cấp các thông tin, kiến thức và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân để tham gia vào quá trình đấu thầu. Đấu thầu là quá trình tuyển chọn nhà thầu để thực hiện một công việc, dịch vụ hoặc cung cấp một sản phẩm. Việc tham gia vào đấu thầu đòi hỏi các đơn vị phải có kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ về quy trình đấu thầu, pháp lý, kỹ năng lập hồ sơ và đàm phán giá cả để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng được các yêu cầu của đấu thầu. Dịch vụ tư vấn đấu thầu sẽ giúp các đơn vị, cơ quan có được các thông tin, kiến thức và hỗ trợ cần thiết để tham gia vào quá trình đấu thầu một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất có thể.

Với việc sở hữu một đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu từng khía cạnh pháp luật; bên cạnh đó là lực lượng cộng tác viên gồm các chuyên gia đầu ngành, các nhà hoạch định chính sách thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế cũng như giảng viên các trường đại học chuyên ngành và lãnh đạo các tập đoàn lớn đang hoạt động tại Việt Nam…Đất Việt tự tin là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu đấu thầu trong nước và quốc tế.

Các dịch vụ tư vấn đấu thầu:

1. Tư vấn đấu thầu – Tư vấn lập hồ sơ

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Hồ sơ mời thầu.
 • Hồ sơ yêu cầu.
 • Hồ sơ mời quan tâm.
Đăng ký

2.Tư vấn đấu thầu – Tư vấn đánh giá hồ sơ

 • Đánh giá Hồ sơ dự thầu.
 • Đánh giá Hồ sơ đề xuất.
 • Đánh giá Hồ sơ quan tâm.
Đăng ký

3.Tư vấn thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

 • Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Thẩm định Hồ sơ mời thầu.
 • Thẩm định Hồ sơ yêu cầu.
 • Thẩm định Hồ sơ mời quan tâm.
 • Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu.
Đăng ký

4. Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư

 • Đánh giá Hồ sơ dự thầu.
 • Đánh giá Hồ sơ đề xuất.
 • Đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển.
 • Lập Hồ sơ yêu cầu.
 • Lập Hồ sơ mời thầu.
 • Lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
 • Lập Hồ sơ mời sơ tuyển.
 • Thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển.
 • Thẩm định Hồ sơ mời thầu.
 • Thẩm định Hồ sơ yêu cầu.
 • Thẩm định Kết quả sơ tuyển.
 • Thẩm định Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
 • Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

ĐẤT VIỆT

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ về nghiệp vụ đấu thầu, xin liên hệ:
ĐT: 0398424269

Cán bộ phụ trách phòng: Nguyễn Thị Ánh

0/5 (0 Reviews)