Những điều chỉnh mới trong luật đấu thầu sửa đổi

Bộ trưởng BKHĐT

Những điều chỉnh mới trong luật đấu thầu sửa đổi là gì? Và các vấn đề đang gặp phải ?

Luật Đấu thầu sửa đổi đang đối mặt với những thách thức phức tạp và đòi hỏi phải tạo điều kiện cho hoạt động đấu thầu và quản lý nhà nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng, đã nhấn mạnh rằng việc quản lý quá chặt có thể đe dọa quyền tự chủ và gây khó khăn, trong khi quản lý lỏng lẻo sẽ không đảm bảo được quản lý nhà nước.

Trong buổi thảo luận ngày 24/5, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giải trình và làm rõ một số vấn đề được Quốc hội quan tâm về dự án Luật Đấu thầu sửa đổi. Ông nhấn mạnh rằng phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước, điều này đã gây nhiều tranh cãi và ý kiến khác nhau trong buổi thảo luận.

Theo phương án đã được Chính phủ trình Quốc hội, Luật này chỉ áp dụng cho việc lựa chọn nhà thầu của các doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp. Đối tượng này bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những điều chỉnh trong luật đấu thầu sửa dổi
Những điều chỉnh trong luật đấu thầu sửa dổi

Ngoài ra, dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi đã bỏ điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu hiện hành, nhằm không áp dụng Luật này cho việc lựa chọn nhà thầu trong các dự án sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, một số đại biểu đã bày tỏ lo ngại rằng phương án của Chính phủ sẽ giới hạn đáng kể phạm vi áp dụng của Luật đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước, tạo ra một khoảng trống pháp lý trong việc quản lý vốn nhà nước.

Nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại rằng hầu hết các gói thầu của các công ty con thuộc các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước sẽ không cần phải đấu thầu nếu áp dụng phương án này. Do đó, họ đề nghị áp dụng Luật đấu thầu sửa đổi cho cả doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước.

Để làm rõ phương án của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng, cho biết rằng phương án đã được trình là phù hợp với các quan điểm được đề ra trong Nghị quyết của Trung ương 12 và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Phương án này vừa đảm bảo sự thuận lợi và linh hoạt cho hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả của quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp.

Về việc chỉ định thầu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đã lắng nghe tất cả ý kiến của các đại biểu. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét có thể bổ sung và mở rộng các trường hợp chỉ định thầu khác mà được xem là cần thiết, đặc biệt là liên quan đến thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Đối với việc lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư trong các trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Dự thảo cũng đã hoàn thiện quyết định về thẩm quyền quyết định phân cấp Bộ trưởng và các Chủ tịch UBND các tỉnh, trong khi Thủ tướng chỉ quyết định các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Để nắm rõ hơn về những điều chỉnh mới trong Luật đấu thầu sửa đổi, Anh chị có thể tham khảo khóa học đấu thầu cơ bản 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt

Địa chỉ: Số 48 ngõ 249 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 02466 636 929 * Email: Daotaodatviet2021@gmail.com

Hotline: 0398 424 269 (Ms Nguyệt Ánh) * Email: nguyetanhdatviet247@gmail.com

Fanpage: Đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt

5/5 (1 Review)

One thought on “Những điều chỉnh mới trong luật đấu thầu sửa đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *