Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2023.

Đấu thầu Đất Việt

Nhằm thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2023.

Đào tạo và tư vấn Đấu thầu Đất Việt
Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021

Nội dung khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG  phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên tổ chức tập huấn cho cộng đồng người dân, người có uy tín thuộc vùng đồng bào DTTS (gồm: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023. Triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2023.

Trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn những kiến thức cần thiết, cơ bản theo các nội dung được phê duyệt trong Chương trình khung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ  phần đào tạo và tư vấn Đấu thầu Đất Việt Biên tổ chức khóa tập huấn: “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG  phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023. ” với nội dung như sau:

– Thời gian khóa học diễn ra trong 03 ngày: Từ ngày 13/012- 15/12/2023

– Thời lượng khóa học: Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 12h00 – 17h00

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2023.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2023.

Chương trình khóa đào tạo

Để đảm bảo các nội dung đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, Ban Dân tộc đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Uỷ ban nhân dân các huyện phối hợp thực hiện như sau:

Chuyên đề 1: Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc 

Chuyên đề 2: Kỹ năng giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Chuyên đề 3: Chuyên đề đặc thù địa phương theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh.

 

Kết luận

Nhờ sự phối hợp của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ  phần đào tạo và tư vấn Đấu thầu Đất Việt đã tổ chức thành công khóa tập huấn: “Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình MTQG  phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023”. Quá trình khóa đào tạo được diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Đây là một thành tựu đáng tự hào và đáng khen ngợi. Qua khóa đào tạo này, giúp các cán bộ nâng cao năng lực của mình và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt

Địa chỉ: Số 48 ngõ 249 Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 02466 636 929 

Email: Daotaodatviet2021@gmail.com

Hotline: 0398 424 269 (Ms Nguyệt Ánh) 

Website: Đào tạo Đất Việt

Fanpage: Đào tạo Đất Việt

 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *