Phổ Biến, Cập Nhật Luật Đấu Thầu Số 22/2023/QH15

luật đấu thầu

Ngày 15/02/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Công tác đấu thầu qua mạng hiện nay được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư có hiện lực từ ngày 15/02/2024. Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng áp dụng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Được sự đồng ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt tổ chức khóa học Cập nhật Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn; Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản của pháp luật về đấu thầu, đồng thời tập huấn kỹ năng, thao tác thực hiện đấu thầu qua mạng cho các học viên. 

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CẬP NHẬT LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15, CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Cập nhật quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Các văn bản hướng dẫn

Chuyên đề 1: Các quy định chung

– Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
– Giải thích từ ngữ
– Tư cách hợp lệ của nhà thầu
– Thông tin về đấu thầu
– Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
– Đấu thầu quốc tế
– Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
– Các trường hợp hủy thầu
– Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu đối với dự án
– Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
– Trình, thẩm định,

Chuyên đề 3: Quy trình, thủ tục trong đấu thầu

– Quy trình tổng thể, chi tiết
– Hồ sơ mời thầu
– Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 4: Đấu thầu thuốc
Chuyên đề 5: Hợp đồng

– Loại hợp đồng
– Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
– Sửa đổi hợp đồng

Chuyên đề 6: Trách nhiệm các bên trong lựa chọn nhà thầu

– Người có thẩm quyền
– Chủ đầu tư
– Bên mời thầu
– Tổ chuyên gia
– Tổ thẩm định
– Nhà thầu, nhà đầu tư

Chuyên đề 7: Trao đổi những vướng mắc, xử lý tình huống về đấu thầu và những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện

Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

– Giới thiệu trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
– Tổ chức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia- Công nghệ bảo mật
– Các phân hệ chức năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chuyên đề 2: Các quy định chung

– Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
– Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục
– Quy định về định dạng của tệp tin (file) đính kèm
– Trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát
– Đăng ký tham gia Hệ thống và xử lý hồ sơ đăng ký
– Quản lý tài khoản và sử dụng chứng thư số
– Gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống
– Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin

Chuyên đề 3: Thông tin và quy trình đăng tải trên Hệ thống

– Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
– Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
– Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển
– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển
– Danh sách ngắn
– Thông báo mời thầu
– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu
– Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải
– Kết quả lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng:

– Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT
– Trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình tham dự thầu
– Giấy phép bán hàng và hàng hóa mẫu
– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình
– Quy định về cam kết, hợp đồng nguyên tắc
– Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị
– Mở thầu đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng
– Đánh giá E-HSDT
– Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
– Thời gian chuẩn bị E-HSDT khi đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với gói thầu thuộc trường
hợp được chỉ định thầu và gói thầu dịch vụ tư vấn đơn giản
– Đấu thầu thuốc qua mạng

Chuyên đề 5: Các mẫu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, Báo cáo đánh giá E-HSDT

– Các nội dung trọng tâm, đáng lưu ý của các mẫu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT
– Áp dụng các mẫu Báo cáo đánh giá E-HSDT

Chuyên đề 6: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và những vấn đề cần lưu ý
khi triển khai thực hiện.

Trao đổi những vướng mắc, xử lý tình huống về đấu thầu qua mạng và những vấn đề cần lưu
ý khi triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết vui lòng Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đấu thầu Đất Việt

Địa chỉ: Lô 21 – LK15 Khu Đấu Giá Qsd Đất Mẫu Lương, P Kiến Hưng, Q. Hà Đông. TP. Hà Nội

Điện Thoại: 02466 636 929

Email:  Daotaodatviet2021@gmail.com

Hotline: 0398 424 269 (Ms Nguyệt Ánh)

Website: Đào tạo Đất Việt

Fanpage: Đào tạo Đất Việt

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *