Hiển thị tất cả 7 kết quả

3.000.000 

03 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp chứng nhận

3.000.000 

03 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp chứng chỉ và chứng nhận

-20%

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

Đấu thầu chuyên sâu

2.000.000 

03 ngày
Học Tại Lớp/ Học Trực Tuyến
Cấp chứng nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

1.500.000 

01 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp Chứng Nhận

-12%

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU

Đấu thầu qua mạng

1.500.000 

02 ngày
Học Trực Tuyến/ Học Tại Lớp
Cấp chứng nhận