Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 15/02/2022. (Tải về tại cuối bài viết)

;

z5182754643101 544c78bf95fd912cfa0187fc8b7075a2
Trích: Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo đó,Tổ chức tham gia Hệ thống là các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia Hệ thống với một hoặc một số vai trò như sau:

 • a) Chủ đầu tư;
 • b) Bên mời thầu;
 • c) Nhà thầu;
 • d) Đơn vị quản lý về đấu thầu;
 • đ) Cơ sở đào tạo về đấu thầu.

Nhà thầu cần chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống gồm:

 • Thông tin chung về nhà thầu;
 • Số liệu về báo cáo tài chính hằng năm;
 • Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;
 • Thông tin về nhân sự chủ chốt;
 • Thông tin về máy móc, thiết bị;
 • Thông tin về uy tín của nhà thầu.

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

– Thời gian đăng tải: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

– Tài liệu đính kèm: Chủ đầu tư phải đính kèm quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Kể từ ngày Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu 2023.

TẢI TOÀN BỘ FILE HỒ SƠ MẪU THẤU ĐẦU TẠI ĐÂY: (Nhấp vào link bên dưới)

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng từ 01/01/2024

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài Đào tạo Đất Việt: 02466 636 929 để được hỗ trợ hoặc tham gia khóa học về đầu thầu ngay tại đây

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *